Diák Sportegyesület

 

 

DSE munkaterv

 2019/2020-es tanév

 A tanórán kívüli sportfoglalkozások egy részét diák sportegyesületünk szervezi az iskolánkban.

A foglalkozások legfőbb céljai:

-         tehetségek felfedezése és gondozása

-         gyengébb képességű tanulók felzárkóztatása

-         fizikai és koordinációs képességek fejlesztése

-         szellemi terhelés kompenzálása

-         a mozgás, a sport a gyermekek életének szerves részévé váljon,

elősegítve az egészséges felnőtté válást.

Ezen célok elérése érdekében az órarendbe foglalt tanórák,  és az egyesületünk által szervezett
sportfoglalkozások kölcsönösen kiegészítik egymást.
A DSE sportfoglalkozásai ezen túlmenően egy-egy sportág mélyebb ismeretét és a tehetségek
versenyre történő felkészítését is biztosítja.

2.     Budapest, 2019 . szeptember 02.

Varjú Tibor

DSE elnök