Tájékoztató levél az iskolai beíratásról szülőknek

  A Kolozsvár Általános Iskola körzethatárai (PDF)

Regisztráció a KRÉTA rendszerben

Az elektronikus beiratkozás menete

 

 

 Nyílt órák leendő elsősöknek !

 

 

 

ISKOLÁNKRÓL

Intézményünk 2014 óta viseli az ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA címet, ezért nagy hangsúlyt fektetünk a
gyermekek környezettudatos nevelésére. Fontos értéknek tartjuk az egészséges életmód kialakítását.
Első osztályainkban hangoztató elemző-összetevő módszerrel,szótagolva tanítjuk az olvasást,
melynek segítségével megalapozzuk a gyerekek helyesírási készségét is.
Iskolánkban emelt szintű angol nyelvoktatás folyik csoportbontásban.
A kedvező körülmények - korszerű nyelvi labor - segítik a tanulókat a nyelv magas szintű elsajátításában.
Informatika óráinkat multimédiás gépteremben szintén kiscsoportban tartjuk.
A testnevelés kiemelt szerepet kap intézményünkben. Intézményünk bekapcsolódott a
Kézilabda az iskolában
című programba, melynek keretében lehetőséget biztosítunk a sportág
megismerésére és gyakorlására. Alsós diákjaink a Nemzeti Alaptantervnek
megfelelően úszásoktatáson vesznek részt a szomszédos tanuszodában.
Az énekórák keretében népi gyermekjátékokat is tanítunk.
Tanóráinkon rendszeresen alkalmazunk differenciált foglalkozásokat és kooperatív tanulási technikát.
A tehetséggondozást szakköreink; a felzárkóztatást korrepetálások, iskolai fejlesztőpedagógus,
utazó gyógypedagógus és logopédus segíti.
Az alsó tagozaton a tanórákat minden osztályban tartalmas délutáni foglalkozások követik:
szakkörök, könyvtár, klubnapközi, spotfoglalkozások, zeneoktatás.
Iskolánk hagyományai: mozi- és színházlátogatások, karácsonyi műsor, Halloween-party,
Valentine-nap, Bringa-és rollershow, Happy-hét, Közlekedési kígyó,
farsang, osztálykirándulások, BA-KA-HÁT túrák.
Az iskola munkáját segíti a 27 éve működő alapítványunk és Diáksport Egyesületünk.

A 2020/2021-es tanévben 2 első osztály indítását tervezzük.

1. a osztály
osztályfőnök: Szarvady Mónika

1. b osztály
osztályfőnök: Tompa Ádám Jánosné Somodi Edina

Kedves leendő első osztályos gyerekek!

Nagy szeretettel várunk Benneteket.
Barátságos, gyermekközpontú iskolánkban megtanulhatjátok a betűvetést, az olvasást, a számolást.
Megismerkedhettek az angol nyelv, az informatika és a testnevelés szépségeivel.
Részt vehettek ÖKO-programokon és boldogságórákon.
Délután kedvetekre választhattok a szabadidős programok közül:
szakkörök, könyvtár, zenetanulás, sport- és kézműves foglalkozások.
Izgalmas napok várnak titeket, sok új ismeret, barátok és a tanító nénik.

Szeretettel várunk Benneteket Szüleitekkel együtt közös programjainkra:

január 31.  1615   ÖKO-sodj!

Ügyességi játékok, fejtörők, „Tapizoo” és más érdekességek

február 27.  0800 Kukucskáló

Nyílt órák (leendő elsős tanító nénik,
tanárok tartanak bemutató órákat)

március 21.  0900 Játékdélelőtt