ÖKO feladatterv 2019-2020.

        Mottó:
   „Még minden Ember tehet valamit a
                           Környezetért.”

   

 

 

    Cél: Kialakítani a tanulókban a környezettudatos gondolkodást, magatartást.

 

Feladatok:

Az iskola arculata határozottan képviselje a környezettel harmonikus életvitel értékeit.

 

Tanítás-tanulás során:

 •  Az oktatási, nevelési tevékenység évi felülvizsgálata, értékelése és módosítása a környezeti nevelés, a fenntarthatóság
  pedagógiája szempontjainak figyelembevételével.

 •  Az ÖKO munkaközösség kísérje figyelemmel, segítse javaslataival az iskolai környezeti nevelés tevékenységét.

 •  A nevelőtestület minden tagja ismerje a legfontosabb környezeti problémákat és a fenntartható fejlődés elveit.

 •  Az iskola valamennyi dolgozója példát mutat a diákoknak a környezetbarát szemlélet, az egészséges életvitel és a
  fenntarthatóság szempontjait követő magatartás tekintetében.

Az iskola működtetése során:

 • Tudatos takarékosság az anyagokkal, termékekkel, vízzel, energiával.

 •  Szelektív hulladékgyűjtés. /Papír, műanyag, szárazelem/

 • Víztakarékosság megfelelő berendezésekkel, szakszerű használattal, műszaki ellenőrzéssel, azonnali karbantartással.

 •  Takarékossági hónap keretében pénzügyi ismeretek bővítése.

 •  Takarékosság a hőenergiával és az elektromos árammal.

      A tanítás terén a környezeti nevelés nem csak a természettudományos órák
feladata.
Elsősorban nevelésről, szemléletformálásról van szó, így majdnem minden
pedagógus kihasználhatja a témában rejlő lehetőségeket.
Osztályfőnöki órákon, szakórákon, a délutáni szabadidőben is megvan a mód
a változatos ÖKO tevékenységek megvalósítására, melyeket beépítünk a különféle munkatervekbe./osztályfőnöki
és más munkaközösségek munkaterveibe,délutáni foglalkozási tervekbe.
Az ismereteket digitális eszközök felhasználásával is feldolgozzuk.

 

Iskolánk 2008 júniusától viseli az ÖKO iskola, 2015-től az örökös ÖKO iskola címet.
Célja a környezettudatos gondolkodásra nevelés.

Ebbe beletartozik az iskola külső-belső környezetének szépítése / dekoráció /, a tisztaság, a rend megőrzése,
        az évek során kialakult hagyományok megtartása, folytatása, kiállítások, előadások, vetélkedők szervezése,
lletve azokon részvétel, szelektív hulladékgyűjtés.

Hagyományaink: Bringa-show, kisállat kiállítás, „Virágos Kolozsvár”, konténeres papírgyűjtés, madártani előadás,
 karácsonyi kézműves foglalkozás természetes és újrafelhasználható anyagokkal,
Közlekedési Kígyó játék, Happy Hét, Föld Napja vetélkedők,
Madarak és Fák Napjához is kapcsolódó alsó tagozatos környezetvédelmi akadályverseny, BA-KA-HÁT túrák.

 

 

 

 

-           Őszi-tavaszi papírgyűjtés

-           Szárazelem gyűjtése  

-           Újra papírból készült füzetekre, termékekre figyelem felhívása

-           Madáretetők folyamatos gondozása

-           Tantermek, folyosók dekorálása „zölden” is

-           ÖKO –sarok az aulában

-           Energia-felelősök osztályonként /cseppfelelős, fényőr/

-          Szelektív hulladékgyűjtés

 

Budapest, 2019. szeptember 02.

                                                                                       ÖKO munkaközösség